FEM GARROTXA
Procés participatiu per una Garrotxa resilient.

“La planificació estratègica consisteix en concebre un futur desitjable i definir els mitjans reals per a assolir-ho”

#GarrotxaResilient
  • Facebook TerritoriResilient
  • Twitter #TerritoriResilient
  • Instagram TerritoriResilient
Què és el Fem Garrotxa?

Fem Garrotxa és el nom que s'ha donat al Procés Participatiu per a la creació del PLA ESTRATÈGIC DE LA GARROTXA 2020-2030. Un veritable procés participatiu que ens permetrà avançar en la definició d'una planificació estratègica cap a una Garrotxa resilient. Us ho expliquem en detall als següents vídeos:

Què és un Pla Estratègic?

Els plans estratègics són processos que per mitjà de la participació i el consens permeten formular models territorials cap els quals avançar. La planificació estratègica no es només una reflexió sinó que es proposa actuar.

La planificació estratègica pretén ajudar a governar la incertesa, desenvolupant una visió, i una sèrie de projectes i accions construïdes necessàriament a partir del consens, tenint en compte la voluntat futura dels actors implicats i amb un horitzó explícit que sol ser d’una dècada, en el nostre cas 2020 - 2030.

Per què un Pla Estratègic Participatiu a la Garrotxa?

 

El PLA ESTRATÈGIC PARTICIPATIU DE LA GARROTXA 20-30 definirà les bases per a la millora de la governança de la comarca ens els propers anys i assegurarà que les decisions estratègiques i polítiques públiques siguin participades i consensuades.

Com hi puc participar? ​

Durant la primavera de 2021 es van dur a terme un seguit de taules participatives en les que es va convidar a participar a tota la població de la Garrotxa.

Podeu recuperar-ne els resultats aquí.

L'hivern de 2021 es farà una validació i retorn públic a tota la ciutadania a través d'unes jornades obertes. Inscriu-te clicant aquí

Què són els ODS? ​

T'ho expliquem aquí: Els ODS al Fem Garrotxa.

Què és la resiliència?

Des d'una perspectiva territorial la resiliència és la capacitat permanent d'un territori per idear i desplegar nous recursos i habilitats que li permetin anticipar-se, preparar-se, respondre, recuperar-se i adaptar-se favorablement a la dinàmica de transformació impulsada per un entorn canviant.